Jeigu dar nespėjai įsigyti knygos  RIBOS (o galbūt ji jau keliauja pas tave?). Norime pasidalinti su Tavimi ištraukomis iš knygos!

 

Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate kitoje planetoje. Toje planetoje nėra traukos, ir nenaudojami pinigai. Jums nereikia nei valgyti nei gerti, nes energijos gaunate tiesiai iš oro. Staiga, be jokio įspėjimo, jus nuskraidina į Žemę.

 

“Oi!” sušunkate jūs, kai netikėtai krentate ant žemės. Jūs negalite skristi, nes čia veikia trauka, todėl turite eiti pėsčiomis. Jūs nesuprantate, kodėl jaučiate alkį ar troškulį, jūsų galaktikoje jūsų kūnas prisipildo energijos automatiškai. Jūs sutinkate žemietį, jis jums pasako, kad reikia pavalgyti, ir net parekomenduoja užkandinę. Jūs šiaip ne taip užsisakote, ir pavalgote.

 

Tada ateina vyrukas ir pareikalauja iš Jūsų 7 eurų. Gyvenime negirdėjote, kas yra eurai ir nesuprantate, kodėl ant jūsų šaukia. Jūs susierzinate, kyla konfliktas, ir štai kažkokie uniformuoti žmonės ištempia jus lauk ir uždaro kambarėjyje su grotomis! Dabar jūs visiškai nesuprantate, kas vyksta, juk nieko blogo nenorėjote! Tik rūpinotės savo reikalais, o dabar esate kažkur uždarytas ir negalite eiti, kur norite, maža to, jus skauda koją ir kankina nuovargis. Puiki vietelė ta Žemė, ką ir besakyti!

 

ATRODO KAIP ISTORIJA IŠ FANTASTINIO FILMO? TAČIAU ŽMONĖS, UŽAUGĘ NEDARNIOSE ŠEIMOSE DAŽNAI PASIJUNTA KAIP ATEIVIAI IŠ KITOS PLANETOS.

 

Jie patenka į suaugusiųjų gyvenimą, kurį valdo principai, o jie jų nežino. Jie susižeidžia, patiria alkį, patenka į kalėjimą , bet taip ir nesužino principų, kurie būtų jiems gyvenime padėję.

 

Šių principų nežinojimas be galo apsunkina gyvenimą. Tuos principus dar galima vadinti ribų dėsniais. Aptarsime 10 ribų dėsnių.

 

1. SĖJOS IR PJŪTIES DĖSNIS

 

Tai pats svarbiausias dėsnis: priežasties ir pasekmės dėsnis. Jei esate pernelyg išlaidus, galite sulaukti kreditorių skambučių, jei nesirūpinate sveikate, galite susirgti ir t.t. Problema atsiranda tada, kada kitas žmogus įsikiša į šį dėsnį ir prisiima atsakomybę už svetimas pasekmes. Pasekmių sukėlėjas nepatiria savo veiksmų pasekmės. Pvz. tėvai visada sumoka už vaiko skolas. Išgelbėdami žmogų nuo natūralių jo elgesio pasekmių leidžiame jam ir toliau elgtis neatsakingai! Žmonės, neleidžiantys veikti sėjos ir pjūties dėsniui dar vadinami tarpusavyje priklausomais žmonėmis (angl. codependant). Tai žmonės, kurie nejaučia tinkamų ribų.

 

 2. ATSAKOMYBĖS DĖSNIS

 

Supainiojus atsakomybės ribas kyla sunkumų. Mylėti vienas kitą – tai ne būti vienas kitu.  Mes negalime už kitą žmogų jausti, negalime galvoti už kitą, negalime gerai elgtis už kitą, negalime tvarkytis su sunkumais už kitą, negalime suaugti už kitą žmogų. Kiekvienas turi augti už save, ir kiekvienas yra atsakingas už save. Padėti vieni kitiems esant nelaimei – taip. Bet taip pat turime apriboti žalingą ir neatsakingą kitų žmonių elgesį, o ne jį skatinti traukdami žmogų kas kartą iš bėdos, sukeltos to žmogaus ydingų įpročių.

 

3. GALIOS DĖSNIS

 

Jūs negalite pakeisti kitų. Daugiau žmonių kenčia nuo pastangų pakeisti kitus, nei nuo kokių nors ligų. Tačiau daryti įtaką kitiems jūs galite. Kadangi jūs negalite priversti pasikeisti kitų, jūs turite pasikeisti pats – kad kitų ydos jūsų nebeveiktų.

 

4. PAGARBOS DĖSNIS

 

Mes privalome gerbti kitų ribas, kad užsitarnautume pagarbą savo riboms.

 

5. PASKATOS DĖSNIS

 

Prieš iš tikrųjų būnant dosniems ir atsidavusiems kitiems, turite išsiaiškinti, ar tai kyla iš baimės, ar iš laisvo pasirinkimo. Kad  dosnumas kitiems būtų sveikas, jis turi kilti iš laisvo pasirinkimo, ne iš baimių.

 

6. ĮVERTINIMO DĖSNIS

 

Įskaudinti ir pakenkti yra skirtingos sąvokos. Kai kurie dalykai gali įskaudinti kitą, bet jam nepakenkti. Jie gali ne tik kad nepakenkti, bet ir būti naudingi. O malonūs dalykai gali būti žalingi. Privalome įvertinti savo ribų poveikį kitiems tačiau neturime jų atsisakyti vien dėl to, kad jos skaudina ar pykdo kitą. Skaudinti ir pakenkti yra skirtingi dalykai. Nenustatydami ribų mes galime ir pakenkti.

 

7. INICIATYVUMO DĖSNIS  

 

Iniciatyvūs žmonės nereikalauja teisių  – jie jas įgyvendina. Iniciatyvūs žmonės parodo, ką jie myli, ko nori,  ką ketina daryti ir už ką kovoja. Tokie žmonės labai skiriasi nuo tų, apie kuriuos tik žinome, ko jie nekenčia, ko nemėgsta, kam priešinasi ir ko niekada nedarys.

 

8. PAVYDO DĖSNIS

 

Jūsų jaučiamas pavydas visada turėtų būti ženklas, kad jums kažko trūksta. Tokią akimirką jūs turėtumėte pabandyti suvokti, ko jums trūksta, dėl ko jaučiate apmaudą, kodėl neturite to, ko pavydite kitiems, ir ar apskritai to trokštate. Pagalvokite, ką daryti, kad tai pasiektumėte, arba atsisakykite šio troškimo.

 

9. VEIKLUMO DĖSNIS  

 

Dažnai mūsų problemų dėl ribų priežastis būna iniciatyvos – Dievo duoto gebėjimo veržtis į priekį – trūkumas. Blogai yra ne tada, kai nepavyksta, bet tada, kai nesistengiame. Mėginimas, nesėkmė, naujas mėginimas reiškia mokymąsi. Atsisakymas pamėginti neduos nieko gero – blogis triumfuos.

 

10. ATSKLEIDIMO DĖSNIS  

 

Ribos reikalingos todėl, kad gyvename ne vaakume. Jos neatsiejamos nuo santykių. Atskleidimo dėsnis teigia, kad savo ribas turite padaryti regimas kitiems, atskleisdami jas bendraudami.

 

Ribos egzistuoja ir veikia mus, nepaisant to, ar pranešame apie jas kitiems, ar ne. Dėl neišreikštų ribų santykiai dažnai patiria žalą.

 

PANAŠIAI KAIP IR ATEIVIS IŠ KITOS PLANETOS NUKENTĖJO NEŽINODAMAS ŽEMĖS DĖSNIŲ, TAIP IR MES NUKENČIAME, JEI NEATSKLEIDŽIAME SAVO TIKRŲJŲ RIBŲ. JEI JŪSŲ RIBOS NEATSKLEIDŽIAMOS IR NEPARODOMOS TIESIOGIAI, JOS BUS ATSKLEISTOS NETIESIOGIAI ARBA MANIPULIUOJANT.

 

Knygą „RIBOS“  įsigyti galite čia! ▶ https://bit.ly/2DnAkFc

 

ribos knygos virselis