Evangelija Pagal Matą

Evangelija pagal Matą – viena iš keturių kanoninių evangelijų. Ji buvo pavadinta „Žydiška evangelija“, nes atspindi ypatingą susidomėjimą žydų krikščionių reikalais. Šioje evangelijoje daugiau nei kitose pabrėžiamos Senojo Testamento pranašystės, išsipildančios atėjus į pasaulį Jėzui. Evangelijoje pagal Matą Jėzus parodomas kaip mesijas, pranašų išpranašautas „Pateptasis“. Būdinga šios evangelijos tema – Bažnyčia, Jėzaus pašaukta jo pasekėjų bendruomenė.

Description

Evangelija pagal Matą – viena iš keturių kanoninių evangelijų. Ji buvo pavadinta „Žydiška evangelija“, nes atspindi ypatingą susidomėjimą žydų krikščionių reikalais. Šioje evangelijoje daugiau nei kitose pabrėžiamos Senojo Testamento pranašystės, išsipildančios atėjus į pasaulį Jėzui. Evangelijoje pagal Matą Jėzus parodomas kaip mesijas, pranašų išpranašautas „Pateptasis“. Būdinga šios evangelijos tema – Bažnyčia, Jėzaus pašaukta jo pasekėjų bendruomenė.

Knygos pradžioje užrašyta Jėzaus genealogija, aprašytas jo gimimas. Taip pat evangelijoje rašoma apie Jėzaus krikštą Jordane, Jėzaus gundymus. Užrašytas vadinamasis Kalno pamokslas. Kalbama ir apie tai, kaip Jėzus gydė ir mokė, apie apaštalų siuntimą, diskusijas su religiniais vadovais, esama palyginimų apie Dievo karalystę. Aprašyti Jėzaus stebuklai, Petro išpažinimas, kad Jėzus yra mesijas, atsimainymas bei vėlesni įvykiai, Jėzaus mokinių tarpusavio santykiai. 24-ame knygos skyriuje kalbama apie tai, kas įvyks ateityje, 25-ame užrašyti palyginimai apie paskutinį teismą.