VAIKAI KILĘ IŠ DANGAUS

Trukmė:8 val. 32 min.

Autorius:John Gray

Skaito:Simas Stankus

Description

John Gray audioknygoje „Vaikai kilę iš dangaus“ rasite praktinę auklėjimo filosofiją, tinkančią įvairaus amžiaus vaikams. Net jeigu jūsų vaikai paaugliai, o iki šiol taikyti auklėjimo būdai, jūsų manymu, nedavė jokių rezultatų, gal net priešingai – sukėlė papildomų problemų, o vaiko elgesys ir santykiai su juo kelia nerimą, ši audioknyga gali jums padėti. Joje pateikti metodai ima veikti iškart, vos tik pradedate juos taikyti.

Autoriaus nuomone, auklėdami vaikus tėvai klysta ne todėl, kad nemyli jų, bet dėl to, kad nežino tinkamesnių auklėjimo būdų. Audioknygoje plėtojama praktinė auklėjimo filosofija ir penki pozityvaus vaikų auklėjimo principai pakeičia tradicinį požiūrį į vaikų auklėjimą. Tėvai, siekiantys, kad jų vaikai būtų sėkmingi ir išsilaikytų naujajame pasaulyje, privalo tam juos rengti pačiais veiksmingiausiais būdais.

Vaikų auklėjime vyrauja du kraštutinumai. Vienu atveju vieninteliu veiksmingu būdu laikomos bausmės ir grasinimai, kitu atveju – nepagrįstai daug nuolaidžiaujama. Abiem atvejais pasiekiamas tas pats rezultatas vaikas ima maištauti ir atmeta visus tėvų bandymus jį sutramdyti, prarandamas ryšys su vaiku. Vaikui, praradusiam ryšį su tėvais, trūksta jų paramos, dėl to blogėja vaiko raida. John Gray pateikiami pozityvaus auklėjimo metodai parodys tėvams galimybę ugdyti stiprią ir sveiką asmenybę, ne varžant, bet suteikiant pakankamai laisvės.

Autoriaus teigimu, pozityvus auklėjimas ugdo mokančius atjausti vaikus, kurie spontaniškai, nuoširdžiai, o ne pagal kokias nors taisykles patys nusprendžia, jog tėvams reikia padėti. Jie nemeluoja, neapgaudinėja ne todėl, kad to reikalauja taisyklės, o dėl to, kad yra dori ir sąžiningi. Moralė tokiems vaikams ne primesta iš šalies, o kyla iš vidaus, mokantis padėti tėvams. Pozityvus auklėjimas skiepija vaikams sugebėjimą atjausti.

Leiskite savo vaikams klysti, būti kitokiais, reikšti neigiamas emocijas, leiskite daug norėti ir mokytis laukti atpildo, leiskite prieštarauti. Audioknygoje rasite veiksmingų būdų, kaip taikyti šiuos principus vaikų auklėjimo procese, tik neužmirškite šių principų taikyti ir sau, leiskite sau klysti pozityvaus auklėjimo procese.