VĖJO MALŪNŲ KELIAS

Knyga apie autoriaus kelionę dviračiu po savo gimtąjį kraštą Pakruojį, kurios metu jis aplankė Pakruojo rajono kultūros paveldo objektus, architektūros ir gamtos paminklus, rezistentų žuvimo vietas.

Tik registruoti vartotojai gali atsisiųsti nemokamas PDF knygas

Description

Tai gyva knyga. Kelionių knyga. Vaizdų knyga. Gamtos knyga. Pažinimo knyga. Nuotykių knyga.

Mantas Areima aprašo keliones dviračiu po savo gimtinę, kurių metu aplankė Pakruojo rajono kultūros paveldo objektus, architektūros ir gamtos paminklus, rezistentų žuvimo vietas. Šiai misijai rašytojas pasišventė pradėdamas piligriminę kelionę dviračiu iš tėviškės į Kryžių kalną. O vėliau, rugpjūtyje, rašytojas numynė šimtus kilometrų, kad visa esybe pajustų gimtojo krašto grožį ir užfiksuotų įspūdingiausias akimirkas. Kraštotyros kelionės autoriui buvo ir kūryba, ir malonumas, ir savotiškas sportinis interesas. Savo asmeninį rekordą pasiekė, kai per dieną dviračiu sukorė virš šimto kilometrų, lankydamas tolimiausiai nuo gimtinės nutolusį miestelį – unikalų urbanistikos centrą Žeimelį. Kelionė su rašytoju neprailgs: čia patirsite nuotykių, pažinsite kraštą ir jo žmones iš istorinių nuotrupų, akį pamaloninsite vaizdais, užfiksuotais keliuose šimtuose nuotraukų. Pažinsite Pakruojo rajoną tokį, koks jis yra. Keliaudamas autorius išsivadavo iš pasaulietiškų mažmožių, suprasdamas, kad žmogaus vertę lemia ne tai, ką jis turi, ar kas jis yra, o kiek jis deda pastangų gyventi pagal širdies balsą, kad įgytų tikrąsias dvasines vertybes.