ŽEMAITĖ. APSAKYMAI

Trukmė: 4 val. 51 min.

Autorius: Žemaitė

Skaito: Aldona Vilutyte

Description

Žemaitės apsakymuose atsispindi Lietuvos valstiečių gyvenimas, jų buitis, papročiai, šeimos gyvenimas, žmonių tarpusavio santykiai. Tai tikra XIXa. pabaigos – XXa. pradžios Lietuvos kaimo gyvenimo enciklopedija. Apsakymuose Žemaitė lietė reikšmingas to meto visuomenės problemas: pobaudžiavinio kaimo buitinį, kultūrinį atsilikimą, nacionalinę priespaudą, kartu atsiskleisdama paprastuose žmonėse slypinčią didelę dvasinę energiją, skatinančią kurti geresnį, šviesesnį gyvenimą.

Čia rasite šiuos apsakymus:

1. Marti
2. Petras Kurmelis
3. Sutkai
4. Sučiuptas velnias