Vardas
El. paštas *
Nemokamai
Nemokamai
Iš viso atsisiųsta:
PRIE TAUTOS KULTŪROS PAMATŲ
Autorius: Meilė Lukšienė

Mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami ir skelbti, ir neskelbti Meilės Lukšienės darbai, kuriuose ji nagrinėja Lietuvos kultūros ir švietimo istoriją, aptaria kultūros kūrėjų įnašą, analizuoja Jono Biliūno kūrybą. Chronologinė aprėptis – nuo XVIII a. paskutinio ketvirčio iki XX a. pradžios. Pagrindinės temos – bendrieji kultūros raidos klausimai, modernios švietimo sistemos, tautinės inteligentijos formavimasis, nacionalinės mokyklos idėjos brendimas ir siekis ją įgyvendinti, siekiai suteikti lietuvių kalbai švietimo, viešosios raštijos kalbos, literatūrinės kalbos statusą ir pastangos juos įgyvendinti.

Gauk visą knygą el.paštu

Sutinku su taisyklėmis.

4

Patiko knyga? Dalinkis ir rekomenduok!